fredag 15 maj 2015

Fly, Robin, fly

AttributionNoncommercialShare Alike Some rights reserved by Fabio Meoni


1975 var ett normalår som började en onsdag i den gregorianska kalendern.
Låtarna på albumet Born to Run av Bruce Springsteen har i genomsnitt 281 ord per låt. Nothing Like The Sun av Sting i genomsnitt 206 ord per låt. Beatles Abbey Road har ett genomsnitt av 102 och Let It Be i genomsnitt 139.

Detta ger ett snitt på 182 ord per låt. Det är inte mycket med tanke på att en normal roman snittar mellan 90.000 och 100.000 ord.

Till detta kan man lägga att en normal artikel i en dagstidning innehåller 1200 ord.

Med tanke på att 1975 var ett normalår är det minst sagt UPPSEENDEVÄCKANDE att man under just detta år har inte mindre än två låtar som inte ens är i närheten av normalt antal ord i sina texter.

Jag talar här såklart om Van McCoys "The Hustle" (fem ord) och Silver Conventions "Fly Robin Fly" (sex ord).

Jag har självklart en teori om varför det blev så här. Det är naturligtvis ingen slump. Det finns en djupt rotad förklaring till varför 1975 är året med de snålaste texterna.

Det börjar med oljekrisen OPEC 1 året 1973. I korta ordalag ökade priset på råolja med runt 400 procent på ett halvår.  Som en reaktion på detta föll börskurserna kraftigt under 1973/74. Värdet nära nog halverades! En av de värsta börskrascherna i historien.
Detta kastade in västvärlden i en djup lågkonjunktur. Något västvärlden var helt oförberedd på. Det hade ju närmast pekat rakt uppåt sedan återhämtningen efter andra världskriget tog fart.

Med detta som fond för "normalåret" 1975 så kan man ju förstå att man totalt tappat talförmågan. Att man insåg att här gällde det att snåla. Därav den ytterst sparsmakade poesin i Silver Conventions stora hit Fly Robin Fly.

Fly, robin fly 
Fly, robin fly 
Fly, robin fly 
Up, up to the sky


Jag bjuder alltså här på den fulla texten. Håll till godo och njut av din fredag!

Ja och som ni hör så på stråkföring och stråkarrangemang så är detta en tysk produktion. Men det visste ni ju så klart redan ;) Det är #Discofredag! Achtung bitte!


Inga kommentarer: